“vodefone eğitim”

Vodafone Türkiye Başarısı

Vodafone’un küresel krizde Türkiye’de gösterdiği başarı,
London Business School’da örnek vaka olarak okutuluyor.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt,
derslerde şirketin 2008’de yüzde 18 olan pazar payının 2013’te
yüzde 33’e çıkmasına kadarki sürecin ele alındığını belirtiyor.
İngiliz GSM devi Vodafone’un 2008 kriziyle zorlaşan pazar
şartlarına rağmen Türkiye’den çekilmeyip yatırımlara devam
ederek gerçekleştirdiği iyileşme ve büyüme öyküsü, dünyanın
dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu başarılı dönemde
yaşananlar, London Business School’da bir ders kapsamında
örnek vaka olarak okutulmaya başlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu
Başkanı Gökhan Öğüt, Financial Times’ın Avrupa’nın bir
numaralı işletme master okulu olarak nitelendirdiği London
Business School’da eğitim alan Vodafone çalışanlarından birinin
girişimiyle bu sürecin başladığını belirtiyor. Şirket çalışanı,
derslerde, düşüşteki şirketlerin tekrar ayağa kalkmasıyla ilgili
örnek şirketler incelenirken Türkiye’de başardıklarının diğer
örneklerle karşılaştırıldığında çok önemli olduğunu fark etmiş.
Bunun üzerine Harvard Üniversitesi’nde de dersler veren
hocası Michael Jacobides’e Türkiye’de yaptıkları çalışmaları ve
elde ettikleri sonuçları anlattığında profesör çok etkilenmiş.
Jacobides, bu geri dönüş öyküsünün yazılmasını sağlayarak,
şirketin Türkiye’de sürekli küçülüp pazar payı kaybederken,
VODAFONE’UN TÜRKİYE BAŞARISI,
DERS OLDU
İngiliz gsm devi Vodafone’un 2008 kriziyle zorlaşan pazar şartlarina rağmen
Türkiye’den çekilmeyip yatırımlara devam ederek gerçekleştirdiği iyileşme ve büyüme
öyküsü, dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.
çok kısa zamanda büyümeye geçişinin örnek vaka olarak
ders kapsamına alınmasına karar vermiş.
CEO Gökhan Öğüt geçtiğimiz ay Londra’ya giderek okulda
dersin bir bölümünü öğrencilere anlattı. Öğüt, Vodafone
Türkiye’nin 2008’de yüzde 18 olan pazar payının 2013 başlarında
yüzde 33’e çıkmasına kadarki süreci kapsayan ve yapılan
operasyonların ele alındığı vaka incelemesinin 3 bölümden
oluştuğunu ifade ediyor. Dersin birinci bölümünde Vodafone
Grubu’nun CEO’su İtalyan Vittorio Colao’nun neden bir Türk
yöneticiyle çalışmak istediği ve Serpil Timuray’a görev verişi
anlatılıyor.
İşlerin kötüye gittiği Türkiye pazarından çekilmeyip yatırımların
artırılmasına nasıl karar verildiği izah ediliyor. İkinci
bölümde Gökhan Öğüt’ün de içinde bulunduğu ekibin yaptığı
durum tespiti, eldeki imkânlar ve nasıl U dönüşü yapılabileceği
anlatılıyor. Sonraki günlerde öğrencilerle konu tartışılıyor.
Gökhan Öğüt kendisinin bizzat anlattığı üçüncü bölümle ilgili
ise şu bilgileri verdi: “Son bölümde ise U dönüşü programında
yapılanlar, Türkiye pazarına ilk girilen yıllarda tüketiciden
kopuk, soğuk marka algısının değiştirilmesi, şirket genelinde
‘yapamayız’ zihniyetinin yasaklanması, numara taşımanın
abone kaybından abone kazanımına dönüştürülmesi, müşteri
segmentlerine göre pazarlama anlayışına geçilmesi operasyonlarını
öğrencilerle tartıştık.”

Yukar k