“turknet internet paketleri 2014”

Sabit Telefon Hattı kullanılıyor mu?

SABİT TELEFON HÂLÂ YOĞUN OLARAK TERCİH EDİLİYOR
TurkNet’in Tam İletişim Paketleri verilerine göre, üç büyük
ilin dışında en çok telefon araması, Antalya, Denizli, Adana,
Bursa ve Kocaeli illerinde yapılıyor. Yurt dışına yapılan aramalarda ise Almanya, Rusya, İngiltere, Fransa ve Bulgaristan öne çıkıyor. (daha&helliip;)

Yukar k