“turkcell numara taşıma düzenlemesi”

Operatörlere Numara Taşıma Düzenlemesi

9 Kasım’da başllayan cepte numara taşlınabilirliği, açıkgözlü
bayilerin suiistimalleriyle yara almaya başlladı.
Suiistimaller, daha çok üç peratörün hattını satan
bazı bayiler taraşından yapılıyor. Bu bayiler, ellerindeki numaraları
sabah bir operatöre, akşam başka bir operatöre
taşlıyarak işllem sayılarını yükseltiyor. Böylece,
operatörlerden abone başlı 10 TL ile 15 TL arasında
prim alıyorlar. Bu durum,üç operatörü de rahatsız (daha&helliip;)

Yukar k