“ttnet e fatura imza sorgulama”

ttnet e imza kampanyası

Günümüz teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, çağdan geri kalmamak adına TTNET imza kampanyasına geçiş yapmıştır. E imza; kimlik doğrulamak amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlayan sistemdir.E imza ıslak imzayla eşdeğer bir niteliğe sahiptir, aynı özellikleri taşımaktadır.2006 yılından  bu yana kullanılan e-imza firmaların ve bireylerin sanal ortamda kimlik tespitini sağlamakta ve güvenli işlem yapmalarına imkan vermektedir.

           E imzayı kullanmak isteyen herkes TTNET ofislerinden bu imkandan faydalanabilir. (daha&helliip;)
Yukar k