Operatörlere Numara Taşıma Düzenlemesi

9 Kasım’da başllayan cepte numara taşlınabilirliği, açıkgözlü
bayilerin suiistimalleriyle yara almaya başlladı.
Suiistimaller, daha çok üç peratörün hattını satan
bazı bayiler taraşından yapılıyor. Bu bayiler, ellerindeki numaraları
sabah bir operatöre, akşam başka bir operatöre
taşlıyarak işllem sayılarını yükseltiyor. Böylece,
operatörlerden abone başlı 10 TL ile 15 TL arasında
prim alıyorlar. Bu durum,üç operatörü de rahatsız
etmeye başlladı. Konu, operatörler
taraşından sözlü olarak Bilgi Teknolojileri ve
‹letişlim Kurumu’na (BTK) iletildi. Konuyu inceleyen
Kurum, aynı numaranın sabah bir
operatöre, akşlam bir başlka
operatöre geçişlini engellemek için,
yeni bir düzenlemeye gitme kararı aldı. BTK Başlkanı
Tayşun Acarer, operatörlerden bu yönde kendilerine resmi bir
başlvuru yapılmadığını vurguladı. Ancak, gelen
duyumlar üzerine konuyu araşltırmaya başlladıklarını
belirten Başlkan, “Yeni bir uygulama üzerinde çalışlma
yapabiliriz. Geçişl süreci ne kadar olabilir, şleklinde.
Mesela, ‘numarasını bir başlka operatöre taşlıyan
abone, bir aydan önce numarasını başlka bir
operatöre taşlıyamaz’ gibi bir uygulamaya gidilebilir.
Resmi başlvuru geldikten sonra, operatörlerle birlikte
üzerinde çalışlabiliriz.” dedi. Böyle giderse yıl
sonunda 5 milyon kişli numarasını taşlıyacak
Cep’te numara taşlıma; abonelerin “numaraları aynı
kalarak operatörlerinideğişltirmeleri”
olarak özetleniyor. 9 Kasım’da
başllayan numara taşlıma uygulamasıyla,
Türkiye’de günde 15 ila 16bin kişli operatörünü
değişltiriyor. Geçtiğimiz ay itibariyle 1 milyon 100 kişli
taşlıma işllemini gerçekleşltirdi. Numara
taşlıma işllemi bu hızla devam ederse, yıl sonunda 5
milyon cep teleşonu abonesi,numarasını değişltirmişl
olacak. BTK Başlkanı Tayşun Acarer,
Türkiye’de yaşlanan numara taşlıma
sayısının Avrupa ülkelerinin çok üzerinde olduğunu
belirterek, “Konuyla ilgili görüşltüğümüz Avrupalı yetkililer,Türkiye’de iki ay içinde yapılantaşlımanın bir çok Avrupa ülkesinde
bir yılda ancak yapıldığını belirtti. Cep’te taşlıma işllemi bu
hızla giderse, yıl sonunda bu sayı 5 milyonu bulur.

Bu hızla devam eder mi onu da şlimdiden söylemek mümkün
değil.” dedi. Bayilerin yaptığı suiistimallerin, iki ay içinde 930 bin abonenin
numarasını değişltirmesindene denli etkili olup olmadığı
sorusuna, Başlkan, “Konuyu araşltırmadan
bu konuda bir açıklama yapmak
doğru değil. En detaylı bilgiyi, operatörler
verebilir.”yorumunu yaptı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir